s


         مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

تحریک پوستی: اثر آن در تسکین درد در بیماران همودیالیزی

تحریک پوستی: اثر آن در تسکین درد در بیماران همودیالیزیرشته :::پزشکی !!!!!
فرمت فایلzip
حجم فایل702 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل14

تحریک پوستی: اثر آن در تسکین درد در بیماران همودیالیزی 

Cutaneous Stimulation: its Effect on pain Relieving among
Hemodialysis Patients

چکیده

کنترل درد در حوزه تمام متخصصان سلامت به ویژه پرستاران می باشد و بخش مهمی از مراقبت جامع پرستاری است. تلاش پرستاری باید برای ارزیابی و مدیریت درد حاد با ورود سوزن در فیستول شریانی در بیماران تحت همودیالیز انجام شود. هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثر تحریک پوستی بر تسکین درد در محل تزریق فیستول شریانی در بیماران همودیالیزی انجام شد. محل پژوهش: پژوهش در واحد همودیالیز در بیمارستان دانشگاه منوفیا[1] و بیمارستان آموزشی شبین ال کوم[2] انجام شد. نمونه: یک نمونه تصادفی از چهل بیمار همودیالیزی در بیمارستان آموزشی شبین ال کوم و بیست بیمار همودیالیزی بیمارستان دانشگاه منوفیا که فیستول شریانی داشتند. ابزارها: سه ابزار برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ابزار 1: پرسشنامه مصاحبه برای ارزیابی داده های اجتماعی-جمعیتی و پزشکی. ابزار 2: مقیاس درد ابی[3] برای ارزیابی رفتار درد عینی. ابزار 3:  مقیاس درد عددی 0-10 برای ارزیابی درد ذهنی. نتایج: نشان داد که 55.8٪ نمونه مورد مطالعه، نمره درد عینی متعادل قبل از استفاده از تحریک پوستی داشتند، در حالی که پس از استفاده 67.3٪ آن ها درد خفیف عینی در طول معاینه دوم و 65.4٪ در طول معاینه سوم بدون درد بودند. همچنین درد ذهنی در میان نمونه مورد مطالعه قبل از استفاده از تحریک پوستی یا متوسط ​​یا شدید بود، در حالی که پس از استفاده، 46.2٪ آن ها درد ذهنی در طول معاینه دوم داشتند و 51.9٪ در طول معاینه سوم بدون درد بودند. نتیجه گیری: تحریک پوستی در کاهش نمرات درد عینی و ذهنی تزریق فیستول شریانی در بیماران همودیالیز مؤثر است. توصیه ها: تحریک پوستی باید به طور معمول برای مدیریت درد مرتبط با تزریق فیستول شریانی در بیماران تحت همودیالیز انجام شود.

کلید واژه ها: اثر، تحریک پوستی، درد و همودیالیز.

 


[1] Menoufia

[2] Shebin El- Kom

[3] Abbey

دانلود 
ترجمه مقاله با عنوان تحریک پوستی: اثر آن در تسکین درد در بیماران 
همودیالیزی

تحریک پوستی: اثر آن در تسکین درد در بیماران همودیالیزیرشته :::پزشکی !!!!!
فرمت فایلzip
حجم فایل702 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل14

تحریک پوستی: اثر آن در تسکین درد در بیماران همودیالیزی 

Cutaneous Stimulation: its Effect on pain Relieving among
Hemodialysis Patients

چکیده

کنترل درد در حوزه تمام متخصصان سلامت به ویژه پرستاران می باشد و بخش مهمی از مراقبت جامع پرستاری است. تلاش پرستاری باید برای ارزیابی و مدیریت درد حاد با ورود سوزن در فیستول شریانی در بیماران تحت همودیالیز انجام شود. هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثر تحریک پوستی بر تسکین درد در محل تزریق فیستول شریانی در بیماران همودیالیزی انجام شد. محل پژوهش: پژوهش در واحد همودیالیز در بیمارستان دانشگاه منوفیا[1] و بیمارستان آموزشی شبین ال کوم[2] انجام شد. نمونه: یک نمونه تصادفی از چهل بیمار همودیالیزی در بیمارستان آموزشی شبین ال کوم و بیست بیمار همودیالیزی بیمارستان دانشگاه منوفیا که فیستول شریانی داشتند. ابزارها: سه ابزار برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ابزار 1: پرسشنامه مصاحبه برای ارزیابی داده های اجتماعی-جمعیتی و پزشکی. ابزار 2: مقیاس درد ابی[3] برای ارزیابی رفتار درد عینی. ابزار 3:  مقیاس درد عددی 0-10 برای ارزیابی درد ذهنی. نتایج: نشان داد که 55.8٪ نمونه مورد مطالعه، نمره درد عینی متعادل قبل از استفاده از تحریک پوستی داشتند، در حالی که پس از استفاده 67.3٪ آن ها درد خفیف عینی در طول معاینه دوم و 65.4٪ در طول معاینه سوم بدون درد بودند. همچنین درد ذهنی در میان نمونه مورد مطالعه قبل از استفاده از تحریک پوستی یا متوسط ​​یا شدید بود، در حالی که پس از استفاده، 46.2٪ آن ها درد ذهنی در طول معاینه دوم داشتند و 51.9٪ در طول معاینه سوم بدون درد بودند. نتیجه گیری: تحریک پوستی در کاهش نمرات درد عینی و ذهنی تزریق فیستول شریانی در بیماران همودیالیز مؤثر است. توصیه ها: تحریک پوستی باید به طور معمول برای مدیریت درد مرتبط با تزریق فیستول شریانی در بیماران تحت همودیالیز انجام شود.

کلید واژه ها: اثر، تحریک پوستی، درد و همودیالیز.

 


[1] Menoufia

[2] Shebin El- Kom

[3] Abbey

دانلود 
ترجمه مقاله با عنوان تحریک پوستی: اثر آن در تسکین درد در بیماران 
همودیالیزی

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1396/3/30 ,16:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ