مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

دانلود مقاله انگلیسی مطالعه غدد

دانلود مقاله انگلیسی مطالعه غدد

این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

مقاله انگلیسی
مطالعه غدد درون ریز

Endocrinology
تعداد صفحات انگلیسی: ۷ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۹ صفحه
دانلود متن انگلیسی
چکیده
مطالعه غدد درون ریز، شاخه ای از علوم پزشکی می باشد که در ارتباط با اختلالات سیستم ترشحات داخلی و ترشح مواد خاصی به نام هورمون، ترکیبی از رویدادهای مختلف همانند تکثیر، رشد، تفکیک ( شامل بافت سازی و ساخت عضو) و هماهنگی متابولیسم،تنفس،دفع، جابه جایی، بازتولید و درک حسی بوده که بستگی به علائم شیمیایی، ترکیب مواد  داشته و توسط سلول های خاصی ترشح می شود.مطالعه غدد درون ریز، در ارتباط با مطالعه بیوسنتز، ذخیره سازی، شیمی، نقش فیزیولوژیکی هورمون ها و سلول های غدد درون ریز و همچنین بافت هایی که آن ها را ترشح می کنند، دارد.

دانلود

دانلود مقاله انگلیسی مطالعه غدد

این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

مقاله انگلیسی
مطالعه غدد درون ریز

Endocrinology
تعداد صفحات انگلیسی: ۷ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۹ صفحه
دانلود متن انگلیسی
چکیده
مطالعه غدد درون ریز، شاخه ای از علوم پزشکی می باشد که در ارتباط با اختلالات سیستم ترشحات داخلی و ترشح مواد خاصی به نام هورمون، ترکیبی از رویدادهای مختلف همانند تکثیر، رشد، تفکیک ( شامل بافت سازی و ساخت عضو) و هماهنگی متابولیسم،تنفس،دفع، جابه جایی، بازتولید و درک حسی بوده که بستگی به علائم شیمیایی، ترکیب مواد  داشته و توسط سلول های خاصی ترشح می شود.مطالعه غدد درون ریز، در ارتباط با مطالعه بیوسنتز، ذخیره سازی، شیمی، نقش فیزیولوژیکی هورمون ها و سلول های غدد درون ریز و همچنین بافت هایی که آن ها را ترشح می کنند، دارد.

دانلود

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/9/21 ,16:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ