مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

مقاله آنالیزهای فراوانی پروتئین shigella dysenteria نوع یک در محیط طبیعی در مقابل محیط مصنوعی، آشکار

مقاله آنالیزهای فراوانی پروتئین shigella dysenteria نوع یک در محیط طبیعی در مقابل محیط مصنوعی، آشکار کننده تغییرات در حالت های پروتئین های گرفتار سمیت، تنش و انرژی متابولیسم
 

  فرمت فایل: word !!!!!

 

این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

خلاصه:

پیش زمینه: سروتیپ نوع یک Shigella dysenteriae منجر به چندین شکل از بیماری های اسهال خونی باکتریایی و اپیدمیکی می گردد. مشاهده کردن مقداری از صفات سروتیپ نوع یک Shigella dysenteriae (SD1) در محیط مصنوعی (به دست آمده از محیط های کشت سلولی LB) و در محیط طبیعی (به دست آمده از بچه خوک های ژنوتوبیوتیک) توسط 2D-LC-MS/MS و APEX شکل گرفته و اجرا شده بود، یک برچسب آزاد محاسباتی، طیف متدولوژی محاسباتی را تغییر داد.

نتایج: روی هم رفته، 1761 عدد پروتئین در یک FDR 5 درصدی محاسبه و شمارش شدند (مقدار کشف غلط) که به ترتیب شامل 1480 و 1505 نمونه آزمایشگاهی و محیط طبیعی بودند. تشخیص دادن 350 پروتئین غشا سیتوپلاسمی و غشا خارجی (OM) (38 درصد در سیلیسیوم پیش بینی کننده پروتئم غشا SD1) در مشارکت با طرح گسترده ای از غشا پروتئم شیگلا نیز گزارش گردید. آنالیزهای فراوانی پروتئین های گوناگون با استفاده از آزمایش های آماری نشان داد که سلول های SD1 با شرایط متابولیسم انرژی غیر هوازی تحت محیط طبیعی سازگاری یافته اند که منجر به افزایش تخمیر شدن، متابولیسم ساخت پروپانون، بوتان و نیترات می گردد. فراوانی افزایش یافتن نسخه برداری فعال کننده های FNR در فراوانی های پروتئین ها در محیط طبیعی شامل مقاومت اسیدی (GadB, AdiA) و تخمیر اسید مخلوط شده (PflA/PflB) می گردد که نشان دهنده پاسخ های زیستی باکتری ها به تنش اسیدی می باشد، در حالی که فراوانی تنش های پروتئین های اکسایشی (YfiD/YfiF/sODb) نشان دهنده مکانیسم های دفاعی در مقابل رادیکال های اکسیژن می باشد که متحرک بودند. پروتئین ها شامل جابه جا شدن پپتیدوگلیکان (MurB) افزایش یافته بودند، در حالی که پروتئین هایOM با پوشش بتا، لیپوپروتئین های OM (NlpD)، محافظ ها شامل پروتئین OM پوشش دهنده مسیرها (YraP,NlpB) و لیپوپلی ساکاریدهای بیو سنتز کننده (Imp)کاهش یافته بودند، و مدولاسیون های غیر قابل انتظار از غشا خارجی یا لایه های پپتیدوگلیکان را در محیط طبیعی را پیشنهاد داده بودند. چندین پروتئین سمی و زهرآگین از نوع سوم Mxi-Spa سیستم ترشحی و آنتی ژن های پلاسمید تهاجمی (پروتئنی های lpa) برای حمله کردن سلول های اپیتلیال کولون مورد نیاز بوده است و آزاد شدن باکتری ها نسبت سیتوسول سلول میزبان در محیط طبیعی افزایش یافته بود.

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. اصل مقاله لاتین
  2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش 

 

مقاله آنالیزهای فراوانی پروتئین shigella dysenteria نوع یک در محیط طبیعی در مقابل محیط مصنوعی، آشکار کننده تغییرات در حالت های پروتئین های گرفتار سمیت، تنش و انرژی متابولیسم
 

  فرمت فایل: word !!!!!

 

این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

خلاصه:

پیش زمینه: سروتیپ نوع یک Shigella dysenteriae منجر به چندین شکل از بیماری های اسهال خونی باکتریایی و اپیدمیکی می گردد. مشاهده کردن مقداری از صفات سروتیپ نوع یک Shigella dysenteriae (SD1) در محیط مصنوعی (به دست آمده از محیط های کشت سلولی LB) و در محیط طبیعی (به دست آمده از بچه خوک های ژنوتوبیوتیک) توسط 2D-LC-MS/MS و APEX شکل گرفته و اجرا شده بود، یک برچسب آزاد محاسباتی، طیف متدولوژی محاسباتی را تغییر داد.

نتایج: روی هم رفته، 1761 عدد پروتئین در یک FDR 5 درصدی محاسبه و شمارش شدند (مقدار کشف غلط) که به ترتیب شامل 1480 و 1505 نمونه آزمایشگاهی و محیط طبیعی بودند. تشخیص دادن 350 پروتئین غشا سیتوپلاسمی و غشا خارجی (OM) (38 درصد در سیلیسیوم پیش بینی کننده پروتئم غشا SD1) در مشارکت با طرح گسترده ای از غشا پروتئم شیگلا نیز گزارش گردید. آنالیزهای فراوانی پروتئین های گوناگون با استفاده از آزمایش های آماری نشان داد که سلول های SD1 با شرایط متابولیسم انرژی غیر هوازی تحت محیط طبیعی سازگاری یافته اند که منجر به افزایش تخمیر شدن، متابولیسم ساخت پروپانون، بوتان و نیترات می گردد. فراوانی افزایش یافتن نسخه برداری فعال کننده های FNR در فراوانی های پروتئین ها در محیط طبیعی شامل مقاومت اسیدی (GadB, AdiA) و تخمیر اسید مخلوط شده (PflA/PflB) می گردد که نشان دهنده پاسخ های زیستی باکتری ها به تنش اسیدی می باشد، در حالی که فراوانی تنش های پروتئین های اکسایشی (YfiD/YfiF/sODb) نشان دهنده مکانیسم های دفاعی در مقابل رادیکال های اکسیژن می باشد که متحرک بودند. پروتئین ها شامل جابه جا شدن پپتیدوگلیکان (MurB) افزایش یافته بودند، در حالی که پروتئین هایOM با پوشش بتا، لیپوپروتئین های OM (NlpD)، محافظ ها شامل پروتئین OM پوشش دهنده مسیرها (YraP,NlpB) و لیپوپلی ساکاریدهای بیو سنتز کننده (Imp)کاهش یافته بودند، و مدولاسیون های غیر قابل انتظار از غشا خارجی یا لایه های پپتیدوگلیکان را در محیط طبیعی را پیشنهاد داده بودند. چندین پروتئین سمی و زهرآگین از نوع سوم Mxi-Spa سیستم ترشحی و آنتی ژن های پلاسمید تهاجمی (پروتئنی های lpa) برای حمله کردن سلول های اپیتلیال کولون مورد نیاز بوده است و آزاد شدن باکتری ها نسبت سیتوسول سلول میزبان در محیط طبیعی افزایش یافته بود.

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. اصل مقاله لاتین
  2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش 

 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1396/4/15 ,16:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ