s


         مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

مقاله اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون

مقاله اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون


مقاله رشته:علوم پزشکی !!!!!
فرمت:docx
حجم :240 کیلو بایت!!!!!
تعداد صفحات فایل10

اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون

خلاصه

پیش زمینه

درمان های استاندارد کمکی برای سرطان کولون مربوط به فلئوروراسیل به همراه لیکوکورین (FL) است. اگزاپلانتین اثر این ترکیب را در بیماران دچار سرطان کولون را بهبود می بخشد. ما اثر درمان با FL را به همراه اگزالی پلاتین را ارزیابی کرده ایم.

روش ها

ما به صورت تصادفی 2246 بیمار را ارزیابی کردیم که در مرحله دوم و سوم سرطان کولون بودند که به تنهایی FL یا اگزاپلانتین را برای مدت شش ماه دریافت کرده بودند.

نتایج

تعداد کل 1123 بیمار که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب شده اند. بعد از گذشت متوسط زمانی 9/37 ماه، 237 بیمار در گروه مصرف کننده FL به همراه اگزاپلانتین که دارای سرطان کولون بودند با 293 بیماری که تنها FL را دریافت می کردند مقایسه شدند. میزان زنده ماندن در طول مدت سه سال 2/78 درصد در گروه مصرف کننده FL به همراه اگزاپلانتین  و 9/72 درصد در گروه FL بود. در گروه مشخص شده FL به همراه اگزاپلانتین میزان بروز تب نئوترپنیا 8/1 درصد بود و میزان اثرات بیماری مربوط به روده و معده کم بود و بیماری مربوط به نروپسی یا مسیر عصبی 4/12 درصد در طول درمان بود که به مقدار 1/1 درصد در سال اول بعد از درمان کاهش یافت. شش بیمار در هر گروه در طول درمان مردند.

بحث

اضافه کردن اگزاپلانتین به FL باعث بهبود بخشیدن درمان سرطان کولون به صورت کمکی شده است.

سرطان کولون دومین عامل مرگ و میر در بین انواع مختلف سرطان ها می باشد. 40 تا 50 درصد از افراد مبتلا به سرطان کولون در طول عمل جراحی و دوره نقاحت بعد از آن حان خود را از دست می دهند. بهترین زمان برای تشخیص و درمان موثرتر سرطان کولون وقتی است که آن در مرحله توموری قرار دارد و می توان میزان نفوذ تومور را در دیواره ها و تعداد گره های لنفاوی درگیر را تعیین کرد.

نشان داده شده است که درمان تکمیلی و کمکی با FL بعث کاهش مرگ و می به میزان 33 درصد در بیماران مبتلا به سرطان کولون در مرحله سه می شود که این دوره درمانی برای مدت 6 ماه در بیماران مبتلا به سرطان کولون در مرحله سه انجام شد.

اگزاپلانتین که همراه با FL به کار برده می شود یک ماده موثر برای درمان کردن سرطان کولون شناختخ شده است. برای تعیین این که آیا اگزاپلانتین می تواند برای بیماران مبتلا به سرطان کولون در مراحل اولیه تشخیص و ابتلا به بیماری موثر باشد ما یک آزمایش بالینی سه فازی را بیماران با مرحله دوم و سوم سرطان کولون را طراحی کردیم.

دانلود ترجمه مقاله اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون

مقاله اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون


مقاله رشته:علوم پزشکی !!!!!
فرمت:docx
حجم :240 کیلو بایت!!!!!
تعداد صفحات فایل10

اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون

خلاصه

پیش زمینه

درمان های استاندارد کمکی برای سرطان کولون مربوط به فلئوروراسیل به همراه لیکوکورین (FL) است. اگزاپلانتین اثر این ترکیب را در بیماران دچار سرطان کولون را بهبود می بخشد. ما اثر درمان با FL را به همراه اگزالی پلاتین را ارزیابی کرده ایم.

روش ها

ما به صورت تصادفی 2246 بیمار را ارزیابی کردیم که در مرحله دوم و سوم سرطان کولون بودند که به تنهایی FL یا اگزاپلانتین را برای مدت شش ماه دریافت کرده بودند.

نتایج

تعداد کل 1123 بیمار که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب شده اند. بعد از گذشت متوسط زمانی 9/37 ماه، 237 بیمار در گروه مصرف کننده FL به همراه اگزاپلانتین که دارای سرطان کولون بودند با 293 بیماری که تنها FL را دریافت می کردند مقایسه شدند. میزان زنده ماندن در طول مدت سه سال 2/78 درصد در گروه مصرف کننده FL به همراه اگزاپلانتین  و 9/72 درصد در گروه FL بود. در گروه مشخص شده FL به همراه اگزاپلانتین میزان بروز تب نئوترپنیا 8/1 درصد بود و میزان اثرات بیماری مربوط به روده و معده کم بود و بیماری مربوط به نروپسی یا مسیر عصبی 4/12 درصد در طول درمان بود که به مقدار 1/1 درصد در سال اول بعد از درمان کاهش یافت. شش بیمار در هر گروه در طول درمان مردند.

بحث

اضافه کردن اگزاپلانتین به FL باعث بهبود بخشیدن درمان سرطان کولون به صورت کمکی شده است.

سرطان کولون دومین عامل مرگ و میر در بین انواع مختلف سرطان ها می باشد. 40 تا 50 درصد از افراد مبتلا به سرطان کولون در طول عمل جراحی و دوره نقاحت بعد از آن حان خود را از دست می دهند. بهترین زمان برای تشخیص و درمان موثرتر سرطان کولون وقتی است که آن در مرحله توموری قرار دارد و می توان میزان نفوذ تومور را در دیواره ها و تعداد گره های لنفاوی درگیر را تعیین کرد.

نشان داده شده است که درمان تکمیلی و کمکی با FL بعث کاهش مرگ و می به میزان 33 درصد در بیماران مبتلا به سرطان کولون در مرحله سه می شود که این دوره درمانی برای مدت 6 ماه در بیماران مبتلا به سرطان کولون در مرحله سه انجام شد.

اگزاپلانتین که همراه با FL به کار برده می شود یک ماده موثر برای درمان کردن سرطان کولون شناختخ شده است. برای تعیین این که آیا اگزاپلانتین می تواند برای بیماران مبتلا به سرطان کولون در مراحل اولیه تشخیص و ابتلا به بیماری موثر باشد ما یک آزمایش بالینی سه فازی را بیماران با مرحله دوم و سوم سرطان کولون را طراحی کردیم.

دانلود ترجمه مقاله اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/7/29 ,16:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ