s


         مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

مقاله کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن

مقاله کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن


این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

دسته بندی موضوعی :::پزشکی !!!!!
فرمت فایلdocx
حجم فایل148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل17

کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن

چکیده

این مقاله در ارتباط با پردازش تصاویر رادیوگرافی دیجیتال و نمایش آن، دومین مقاله ای می باشد که به عنوان بخشی از تلاش کارشناسان به منظور ایجاد استاندارد کیفی تصاویر در ارتباط با رادیوگرافی دیجیتالی، نوشته شده است.عنوان این مقاله آموزش گرفتن تصاویر رادیوگرافی دیجیتال می باشد.این مقاله توسط کار جمعی ACR، انجمن فیزیک پزشکی امریکا و جامعه انفورماتیک تصویر برداری پزشکی، تدوین شده است. به طور روزافزون، تصویر برداری پزشکی، و اطلاعات بیمار با استفاده از اطلاعات دیجیتال در طی فرایند فراگیری، انتقال، ذخیره، نمایش، تفسیر و مشورت مدیریت می گردد. مدیریت داده ها در طی هر یک از این فعالیت ها تاثیری بر روی کیفیت مراقبت از بیمار دارد. این مقاله به توصیف بهبود کیفیت تصاویر در ارتباط با رادیوگرافی دیجیتال و ارائه پیشنهاداتی در ارتباط با فراگیری، پردازش و نمایش تصاویر می باشد. فعالیت های مربوط به رادیوگرافی دیجیتال به عنوان فناوری رو به پیشرفتی می باشد که نیازمند بازبینی استانداردها و دستورالعمل ها می باشد.

کلیدواژه. رادیوگرافی دیجیتال، کیفیت تصاویر، نمایش نسخه غیر چاپی، پردازش تصاویر، محل کار.

مقدمه و بررسی

کیفیت تصاویر تحت تاثیر چندین فاکتور می باشد که شامل فرایند های آموزشی و ابزارها و روشی که تصاویر به نمایش در می آیند می باشد. در سیستم های دیجیتال عملیات فراگیری و نمایش تصاویر به صورت مجزایی می باشند.از این رو ارزیابی و بهینه سازی کیفیت تصاویر در فرایند مستمر تصویر برداری روی می دهد. تجزیه و تحلیل مربوط به کیفیت تصاویر بستگی به نوع خاص فعالیت عکس برداری دارد. رادیوگرافی دیجیتال در بسیاری از فعالیت های تصویر برداری مورد استفاده قرار می گیرد، اما پارامترهای اصلی در ارتباط با کیفیت تصاویر وجود دارد که قابل تعریف بوده و برای تمام این فعالیت ها کاربردی می باشند.

این مقاله که در ارتباط با پردازش تصاویر و نمایش تصاویر رادیوگرافی دیجیتال می باشد، به همراه مقالات دیگر مربوط به فرایند عکس برداری با مراجعه به اطلاعات موجود در زمینه پزشکی، قابل بسط می باشد. مقالات دیگری که در ارتباط با پردازش تصاویر می باشند در بخش مقدمه تعاریف معمولی از رادیوگرافی دیجیتال را ارائه می دهند که به عنوان مرجعی برای هر دو مقاله می باشند.

دانلود کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن

مقاله کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن


این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

دسته بندی موضوعی :::پزشکی !!!!!
فرمت فایلdocx
حجم فایل148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل17

کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن

چکیده

این مقاله در ارتباط با پردازش تصاویر رادیوگرافی دیجیتال و نمایش آن، دومین مقاله ای می باشد که به عنوان بخشی از تلاش کارشناسان به منظور ایجاد استاندارد کیفی تصاویر در ارتباط با رادیوگرافی دیجیتالی، نوشته شده است.عنوان این مقاله آموزش گرفتن تصاویر رادیوگرافی دیجیتال می باشد.این مقاله توسط کار جمعی ACR، انجمن فیزیک پزشکی امریکا و جامعه انفورماتیک تصویر برداری پزشکی، تدوین شده است. به طور روزافزون، تصویر برداری پزشکی، و اطلاعات بیمار با استفاده از اطلاعات دیجیتال در طی فرایند فراگیری، انتقال، ذخیره، نمایش، تفسیر و مشورت مدیریت می گردد. مدیریت داده ها در طی هر یک از این فعالیت ها تاثیری بر روی کیفیت مراقبت از بیمار دارد. این مقاله به توصیف بهبود کیفیت تصاویر در ارتباط با رادیوگرافی دیجیتال و ارائه پیشنهاداتی در ارتباط با فراگیری، پردازش و نمایش تصاویر می باشد. فعالیت های مربوط به رادیوگرافی دیجیتال به عنوان فناوری رو به پیشرفتی می باشد که نیازمند بازبینی استانداردها و دستورالعمل ها می باشد.

کلیدواژه. رادیوگرافی دیجیتال، کیفیت تصاویر، نمایش نسخه غیر چاپی، پردازش تصاویر، محل کار.

مقدمه و بررسی

کیفیت تصاویر تحت تاثیر چندین فاکتور می باشد که شامل فرایند های آموزشی و ابزارها و روشی که تصاویر به نمایش در می آیند می باشد. در سیستم های دیجیتال عملیات فراگیری و نمایش تصاویر به صورت مجزایی می باشند.از این رو ارزیابی و بهینه سازی کیفیت تصاویر در فرایند مستمر تصویر برداری روی می دهد. تجزیه و تحلیل مربوط به کیفیت تصاویر بستگی به نوع خاص فعالیت عکس برداری دارد. رادیوگرافی دیجیتال در بسیاری از فعالیت های تصویر برداری مورد استفاده قرار می گیرد، اما پارامترهای اصلی در ارتباط با کیفیت تصاویر وجود دارد که قابل تعریف بوده و برای تمام این فعالیت ها کاربردی می باشند.

این مقاله که در ارتباط با پردازش تصاویر و نمایش تصاویر رادیوگرافی دیجیتال می باشد، به همراه مقالات دیگر مربوط به فرایند عکس برداری با مراجعه به اطلاعات موجود در زمینه پزشکی، قابل بسط می باشد. مقالات دیگری که در ارتباط با پردازش تصاویر می باشند در بخش مقدمه تعاریف معمولی از رادیوگرافی دیجیتال را ارائه می دهند که به عنوان مرجعی برای هر دو مقاله می باشند.

دانلود کیفیت تصاویر رادیوگرافی دیجیتال : پردازش تصاویر و نمایش آن

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/9/7 ,16:38 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ