مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

دانلود مقاله تساوی و خطر سرطان ریه در زنان: بررسی سیستماتیک و متا آنالیزهای مطالعات اپیدمیولوژیکی

دانلود مقاله تساوی و خطر سرطان ریه در زنان: بررسی سیستماتیک و متا آنالیزهای مطالعات اپیدمیولوژیکی


  فرمت  word !!!!!

 

این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

خلاصه :

چندین مطالعه برای ارزیابی کردن قیاسی فاکتور خطر برای سرطان ریه انجام شده است اما نتایج آن ها چندان رضایت بخش نبوده است. ما در مورد MEDLINE موسسه علوم و اطلاعات و پایگاه داده ها برای معرفی کردن مطالعات ارزیابی شده در ارتباط با سرطان ریه استفاده کردیم. بین گوناگونی های ژنتیکی که مورد ارزیابی قرار گرفته استاز شاخص های آماری Q و I2 استفاده شده است. به صورت خلاصه خطر مرتبط با بچه ها (RR) با ضریب اطمینان 95 درصد با استفاده از اثرات تصادفی متا آنالیزها تخمین زده شده است. 16 مطالعه قابل قبول (8077 بیمار مبتلا به سرطان ریه و 350295 افراد بدون تاثیر) داده های متا آنالیز را فراهم ساخته اند. تفاوت مشخصی بین گوناگونی مطالعه وجود داشت. مقدار RR به ازای هر تولد زنده 98/0 بود که نشان دهنده نبود هیچ گونه اثر قیاسی بر روی خطر سرطان ریه بود. نتایج در حالت شاهد به شکل RR=0.99 بود و مطالعات گروهی RR=0.97 بود. مطالعات شامل بیماران سرطان ریه با سلول کوچک نمی شد که یک اثر حفاظتی قیاسی با RR=0.94 را فراهم ساخته بود. برخلاف، هیچ گونه اثری در مطالعات مربوط به بیماران سرطان ریه با سلول کوچک به مقدار RR=1 و با اختلاف 05/0 مشاهده نشده بود. به طور کلی شواهد کمی از رابطه پاسخ دهی بین افزایش تولد های زنده و سرطان ریه وجود دارد، به هر حال مطالعات نتایج غیر یکنواختی را ایجاد کرده است. مطالعات دیگری باید انجام شود تا به خوبی تحت گروه های تاریخچه بیماری تعیین گردد.

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. اصل مقاله لاتین 9 صفحه  Elsevier
  2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش  11 صفحه

 

دانلود مقاله تساوی و خطر سرطان ریه در زنان: بررسی سیستماتیک و متا آنالیزهای مطالعات اپیدمیولوژیکی


  فرمت  word !!!!!

 

این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

خلاصه :

چندین مطالعه برای ارزیابی کردن قیاسی فاکتور خطر برای سرطان ریه انجام شده است اما نتایج آن ها چندان رضایت بخش نبوده است. ما در مورد MEDLINE موسسه علوم و اطلاعات و پایگاه داده ها برای معرفی کردن مطالعات ارزیابی شده در ارتباط با سرطان ریه استفاده کردیم. بین گوناگونی های ژنتیکی که مورد ارزیابی قرار گرفته استاز شاخص های آماری Q و I2 استفاده شده است. به صورت خلاصه خطر مرتبط با بچه ها (RR) با ضریب اطمینان 95 درصد با استفاده از اثرات تصادفی متا آنالیزها تخمین زده شده است. 16 مطالعه قابل قبول (8077 بیمار مبتلا به سرطان ریه و 350295 افراد بدون تاثیر) داده های متا آنالیز را فراهم ساخته اند. تفاوت مشخصی بین گوناگونی مطالعه وجود داشت. مقدار RR به ازای هر تولد زنده 98/0 بود که نشان دهنده نبود هیچ گونه اثر قیاسی بر روی خطر سرطان ریه بود. نتایج در حالت شاهد به شکل RR=0.99 بود و مطالعات گروهی RR=0.97 بود. مطالعات شامل بیماران سرطان ریه با سلول کوچک نمی شد که یک اثر حفاظتی قیاسی با RR=0.94 را فراهم ساخته بود. برخلاف، هیچ گونه اثری در مطالعات مربوط به بیماران سرطان ریه با سلول کوچک به مقدار RR=1 و با اختلاف 05/0 مشاهده نشده بود. به طور کلی شواهد کمی از رابطه پاسخ دهی بین افزایش تولد های زنده و سرطان ریه وجود دارد، به هر حال مطالعات نتایج غیر یکنواختی را ایجاد کرده است. مطالعات دیگری باید انجام شود تا به خوبی تحت گروه های تاریخچه بیماری تعیین گردد.

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. اصل مقاله لاتین 9 صفحه  Elsevier
  2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش  11 صفحه

 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1394/11/8 ,16:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ