s


         مقالات و تحقیق های علوم پزشکی که شامل بهترین مقاله ها و تحقیق های رشته پزشکی، مهندسی پزشکی، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط، پرستاری، پیراپزشکی، تغذیه، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی، ژنتیک، طب سنتی، طب هسته ای، طب کار و ایمنی، علوم آزمایشگاهی و مامایی، متافیزیک است برای دانلود در این قسمت قرار گرفته است.

دانلود مقاله سازمان اروپایی برای مطالعه و درمان سرطان QLQ-C30 کیفیت ابزار زندگی

دانلود مقاله سازمان اروپایی برای مطالعه و درمان سرطان QLQ-C30 کیفیت ابزار زندگی (EORTIC QLQ-C30)

 

  فرمت word !!!!!

 این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

اگر چه تعریف مورد توافقی برای مفهوم QoL وجود مدارد اما نتایج در حال رشدی وجود دارد که ارزیابی معقولی از زندگی به صورت جامع، و شامل ابعاد چندگانه فیزیکی، عملکردی و روان شناسی می باشد. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که ارزشیابی QoL یک دیدگاه مرکزی برای بیمار را ارتقا می دهد و دارای توانایی تاثیرگذاری بر روی مراقبت و درمان سرطان می باشد.

EORTC QLQ-C30 یک روش و دیدگاه قیاسی روان سنجی نسبت به QoL با ترکیب شدن منطقی دو اصل مورد نیاز مربوط به اندازه گیری QoL اتخاذ کرده است:

توانایی کلی و عمومی سازی برای مقایسات مربوط به مطالعه متقاطع و مشخص کردن مناسب بودن برای درج کردن سوالات واضح و آشکار نسبت به گروه خاصی از بیماران اجازه داده شده اند.

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. اصل مقاله لاتین 11 صفحه
  2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش  8 صفحه

 

دانلود مقاله سازمان اروپایی برای مطالعه و درمان سرطان QLQ-C30 کیفیت ابزار زندگی (EORTIC QLQ-C30)

 

  فرمت word !!!!!

 این یک نمونه مقاله علوم پزشکی می باشد که به شما ارائه شده است .

اگر چه تعریف مورد توافقی برای مفهوم QoL وجود مدارد اما نتایج در حال رشدی وجود دارد که ارزیابی معقولی از زندگی به صورت جامع، و شامل ابعاد چندگانه فیزیکی، عملکردی و روان شناسی می باشد. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که ارزشیابی QoL یک دیدگاه مرکزی برای بیمار را ارتقا می دهد و دارای توانایی تاثیرگذاری بر روی مراقبت و درمان سرطان می باشد.

EORTC QLQ-C30 یک روش و دیدگاه قیاسی روان سنجی نسبت به QoL با ترکیب شدن منطقی دو اصل مورد نیاز مربوط به اندازه گیری QoL اتخاذ کرده است:

توانایی کلی و عمومی سازی برای مقایسات مربوط به مطالعه متقاطع و مشخص کردن مناسب بودن برای درج کردن سوالات واضح و آشکار نسبت به گروه خاصی از بیماران اجازه داده شده اند.

پروژه کارشناسی ارشد

فایل محتوای:

  1. اصل مقاله لاتین 11 صفحه
  2. متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش  8 صفحه

 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1395/3/10 ,16:39 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ